Gå till Servanet.se

Pågående fiberområden

IP-Only tar över fibernätet i Bergs kommun

Sedan försäljningen har vi på Servanet fortsatt ansvarat för drift och underhåll av nätet men från den 1 maj 2021 lämnas det ansvaret över till IP-Only. Fortsättningsvis kommer de att ansvara för all fiberinfrastruktur i kommunen.