Hoppa direkt till innehåll
Gå till Servanet.se

Pågående fiberområden

Så här gräver du själv när du ansluter dig till Servanet

Nedanstående beskrivning är generell och byggsättet skiljer sig mellan olika områden. Prata med din byggprojektledare för att få veta vilka förutsättningar som gäller för dig.

Observera även att fiberinstallationen kan komma att ske först under vintertid då vi inte gräver på grund av tjäle i marken. Detta gör vi för att fiberarbetet inte ska bli stillastående under vintern.

1. Bestäm tjänstefördelarens och väggboxens placering

Innan du börjar arbetet vill vi att du läser igenom samtliga punkter nedan och bestämmer var tjänstefördelaren och väggboxen ska placeras för att du på bästa sätt ska kunna sprida internet, telefoni och TV i ditt hem. Tänk på att TV bör kunna kabelanslutas. Tjänstefördelaren placeras över borrhålet och behöver vara i ett torrt och tempererat rum, och inte för nära ett vägghörn. Fiberutrustningens placering avgör var grävningen kommer att ske på din tomt.
Tjänstefördelare - Placeras invändigt
  • Höjd: 14 cm
  • Bredd: 21 cm
  • Djup: 4 cm
  • Strömförsörjning: 230V
Väggbox - Placeras utvändigt
  • Höjd: 19 cm
  • Bredd: 14 cm

2. Beställ en kabelutsättning

Innan du börjar gräva är det viktigt att du själv beställer en kabelutsättning, det vill säga en kontroll av vilka ledningar som finns i området du ska gräva. Du gör kabelutsättningen på www.ledningskollen.se, där de flesta ledningsägare finns samlade och du får veta var ledningar finns i området du ska gräva.

3. Gräv en fåra för fiberslangen

Du gräver en fåra mellan huset och anslutningspunkten med en smal spade. Vi markerar anslutningspunkten och ger dig ett förslag på hur du kan gräva till den. Sedan är det upp till dig om du vill följa vårt förslag eller välja en annan väg till anslutningspunkten.
Grävdjup och materialmått
  • Grävdjup inom tomtgräns: 30cm
  • Grävdjup utanför tomtgräns: 60cm
  • Fiberslangens ytterdiameter: 1cm
  • Markeringsnätets bredd: 10cm

4. Placera fiberslangen i fåran

I fåran mellan anslutningspunkten och villan lägger du ner fiberslangen. Lämna ca 5 meter överskott av slang vid anslutningspunkten och husväggen. Hanteringen av slangen kräver stor försiktighet. Minsta böjradie på slangen är 15 cm, ungefär som runt en fotboll. Uppstår det veck på slangen behöver den bytas ut direkt. Ett tips för att lyckas placera slangen nära väggen och kunna böja den är att du gräver ner den någon centimeter djupare sista biten mot huset.

5. Fyll på med 10 cm jord

Fyll på med ca 10 cm jord ovanpå hela fiberslangen.

6. Placera markeringsnätet

För att kunna hitta fiberslangen används ett markeringsnät, vilket placeras ovanpå jorden. Markeringsnätet och jorden fungerar också som ett skydd för att undvika avgrävning av fiberslangen i framtiden.
Lämna även ca 1 m överskott av markeringsnätet vid husväggen så söktråden i markeringsnätet kan klamras fast i kabelskyddet. Detta för att underlätta om felsökning behövs i framtiden. Täpp sedan igen grävfåran med jord upp till marknivån.

7. Kapa och förslut fiberslangsändarna

När allt är på plats behöver du kapa slangändarna med en kraftig avbitare eller liknande - undvik att såga slangen. Förslut sedan slangändarna med kraftig tejp så ingen smuts kan komma in.

8. Märk fiberslangen

Märk fiberslangen med din gatuadress i båda ändarna, gärna med en vattenfast tuschpenna. Detta för att underlätta installationsarbetet om flera fiberslangar ska anslutas till samma punkt eller finns i samma fåra.

9. Vårt arbete - Håltagning, installation, fiberblåsning, verifiering och driftsättning

När fastighetsägarna i området har grävt ner fiberslangarna bokar vi tid med dig för att installera fiberutrustningen. Vi är tacksamma om du i god tid före besöket flyttar undan eventuella möbler som kan utgöra hinder vid installationen.
Utifrån var du har bestämt att tjänstefördelaren ska placeras invändigt och därmed väggboxen utvändigt, borrar vi hål i husväggen och monterar fiberutrustningen över borrhålet. Vi borrar med lutning utåt för att undvika vattensamlingar, och vi rekommenderar ett torrt, tempererat rum i närheten av ett eluttag eftersom tjänstefördelaren behöver ström. Borrhålets diameter är 18mm, och maxhöjden utvändigt är 1,5m där väggboxen monteras.
När alla installationer och slangar är på plats i området blåser vi in fiber i slangarna. Sedan svetsar vi ihop fibern i bland annat väggboxen på ditt hus. I vissa fall kan ett ytterligare besök hos dig behövas, men oftast påverkas du inte av detta utöver att du kan se vår entreprenör som arbetar i området och på din tomt.
Därefter genomförs en registrering av de nya kablarna som har grävts ner hos Ledningskollen. När de är registrerade och därmed dokumenterade genomför vi verifieringen av din anslutning. Vi säkerställer då att installationen, blåsningen och svetsningen har gått rätt till, och att vi får kontakt med din anslutning. När samtliga anslutningar i ditt område är verifierade och klara att användas, påbörjar vi driftsättningen och aktiveringen av anslutningarna.
När allt fiberarbete i området är klart så prioriteras alltid att ansluta er kunder så fort som möjligt. Det innebär att entreprenören ibland har återställningar kvar ute i området, trots att du redan surfar. Det kan också vara ett projekt som slutförs då säsongen inte tillåter återställningsarbeten och entreprenören tar då upp arbetet igen när marken är tjälfri.

Teckna markavtal om du behöver gräva på grannens tomt

Om du behöver gräva över en grannes tomt för att ta dig till anslutningspunkten behöver ni teckna ett markavtal sinsemellan (mall för markavtal). Ni behåller varsitt exemplar av markavtalet.